اطلاعات تحصیلی و تخصصی به شرح زیر است:

* فارغ التحصيل ليسانس شيمي كاربردي – طی دوره های سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها ISO/IEC 17025 2017 , ISO 14000 , ISO 18000 ISO 9000

* طي دوره هاي تخصصي كنترل كيفيت ،‌كنترل كيفيت فراگير (TQM) و مدلهاي EFQM

* طي دوره هاي تخصص كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري آزمايشگاهها و دوره تعيين عدم قطعيت اندازه گيري

* عضو تيم پروژه و مميز سيستمهاي مديريت کیفیت- زيست محيطي و ايمني ، بهداشت شغلي شركت سيمكات از سال 1375 ( ISO 14000 ,ISO 18000- ISO 9000)

* مدير پروژه اخذ گواهي CE در شركت سيمكات در سال1380

* مدير پروژه اجراي استاندارد ISO/IEC 17025 براي آزمايشگاه اكروديته شركت سيمكات در سال 1381

* مدير پروژه توليد هاديهاي هوايي روكشدار براي اولين بار در صنعت برق كشور و انجام توليد انبوه بهمراه ارائه مقاله و اجراي سمينارهاي متعدد از سال1382

* انتخاب مدير كنترل كيفيت نمونه كشوري از طرف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در سال 1384

* مدیردفترتحقیقاتی و خدمات مهندسی شاخص صدر تبریز و آزمایشگاه شیمی آب و خاک شاخص صدرتحت نظارت مرکز تحقیقات جهاد کشامرزی از سال 86 بطور همزمان با فعالیت در صنعت کابل سازی کشور

* عضو جامع کارشناسان سازمان ملی استاندارد بشماره پروانه 544 در زمينه تدوين و اجراي استانداردها ملی

* عضو کمیته ملی برق و الکترونیک ایران ( INEC)

* عضو کمیته های فنی شرکت توانیر در تدوین استاندارد والزامات فنی تجهیزات کثیرالمصرف انواع سیم و کابل

* عضو کارشناسان استاندارد در تدوین استاندارد های ملی